Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

 

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

 

RSIN: 8569.12.918

 

Registratie Kamer van Koophandel: 6728 5597

 

Het rekeningnummer van de stichting is: NL19 RABO 0315178612

 

Contactgegevens/Postadres: Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

 

Bestuurssamenstelling:

 

 • Gijs den Boer (voorzitter)
 • Maaike Vonk (secretaris)
 • Marian Starmans (penningmeester)

 

Beleidsplan

 

In de jaren 2017, 2018 en 2019 beijvert de stichting zich om middelen te verwerven om haar doelstellingen te realiseren. Het betreft zowel investeringsmiddelen als exploitatiemiddelen. Er wordt nauw samengewerkt met het IBA Parkstad project om een culturele bijdrage te leveren aan het Land van Kalk. In dat kader zal gewerkt worden aan een ondernemingsplan, inclusief een PR plan, verder de inventarisatie van de werken van Trees Ruijs en het verwezenlijken van de nodige bouwkundige aanpassingen in het pand Kerkstraat 39 te Ubachsberg om te komen tot een cultuurhuis met de vaste kunstcollectie van Trees Ruijs en andere wisselende actuele kunstcollecties als ook culturele en educatieve activiteiten voor jong en oud.

 

 1. Missie en visie

 

 1. Missie

 

De stichting Trees Ruijs Huijs beijvert zich om het werk van beeldend kunstenaar Trees Ruijs te verkrijgen, te verzamelen en permanent te exposeren, alsmede het geven van meer bekendheid aan persoon, leven en werk van deze beeldend kunstenaar.

 

 1. Visie

 

Het Trees Ruijs Huijs wil een permanente museale en culturele plek zijn in het Land van Kalk , niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Het museum Trees Ruijs Huijs verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 

 1. Historische schets

 

Trees Ruijs woonde ruim 50 jaar in Ubachsberg, Kerkstraat 39. Op 22 augustus 2016 overleed ze daar. Ze liet een grote gevarieerde collectie eigen gecreëerde kunstwerken na. Trees Ruijs is geboren op 29 augustus 1925 in Maastricht. Haar jeugdjaren vertoefde ze met haar ouders in Nederlands Indië. Na de tweede wereldoorlog kwam het gezin Ruijs weer naar Nederland. Ze trouwde met Jan Vonk. Het gezin Vonk- Ruijs vestigde zich na enige jaren in Ubachsberg. Op 15 november 2016 werd de Stichting Trees Ruijs Huijs opgericht met ANBI status.

 

 

 1. Strategische doelen

 

 1. De kunstcollectie van Trees Ruijs moet:

 

 • geregistreerd worden;

 • het behoud moet worden geregeld;

 • het beheer moet worden geregeld;

 • het werk moet worden gewaardeerd.

 

 1. Naamsbekendheid wordt nagestreefd via:

 

 • een presentatie in de panden Kerkstraat 39 en 41 te Ubachsberg, alvorens een definitieve expositieruimte te realiseren;

 

 • deelname aan plaatselijke/regionale uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur;

 • het tijdelijk exposeren van de kunstwerken elders;

 • het onderhouden van de website www.treesruijshuijs.nl

 

 1. Fondsenwerving

 

 • Na realisatie van een bedrijfsplan zullen fondsen worden geworven.

 

 1. Realisatie permanente tentoonstellingsruimte

 

 • Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een permanente expositieruimte te realiseren, zowel wat betreft gebouw als financieel, in vooreerst het pand Kerkstraat 39. Eventueel worden mogelijkheden van het pand Kerkstraat 41 ook onderzocht.

 

Beloningsbeleid

 

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

 

Doelstelling van stichting Trees Ruijs Huijs:

 

Het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van het werk van beeldend kunstenaar Trees Ruijs, alsmede het geven van meer bekendheid aan persoon, leven en werk van deze beeldend kunstenaar.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

In 2017 heeft de stichting gewerkt aan haar naamsbekendheid in de directe omgeving. Presentaties waren er in juli tijdens de Lempkesmarkt en tijdens de Monumentendag 2017. Voorts waren er twee tentoonstellingen te weten bij VICTOR in Heerlen en bij de huisartsenpraktijk Terwinselen. Landelijk was er de expositie in het MUSEON in Den Haag: terugblik op de "Jappentijd" in het Museon van 20 april tot eind september 2017.

 

Voorts werd de aanwezige collectie geïnventariseerd en gewaardeerd.

 

De stichting werd begeleid door het Huis van de Kunsten in Roermond bij de verdere ontwikkeling van het beleidsplan.

 


Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

 

Verslaglegging 2017

 

Het financieel jaarverslag 2017:

 

Baten € 30.420,00
Lasten € 13.704,75
Bank per 1 januari 2017 € 0,00
Kas per 1 januari 2017  € 0,00
Bank per 31 december 2017 € 16.805,25
Kas per 31 december 2017  € 0,00