Het werk van Trees Ruijs is van hoge kwaliteit, krachtig en met zijn universele thema’s toch van een geheel eigen beeldtaal. Inhoudelijk hebben haar werken een voortdurende actualiteitswaarde, omdat ze betrekking hebben op algemeen menselijke ervaringen. Met de thema’s uit haar werk, kan d.m.v. wisselende tentoonstellingen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen worden ingegaan.

Door deze wisselwerking zal er ruimte zijn voor educatie.

Onderwerpen hiervoor te bedenken zijn op dit moment:

  • Emancipatie
  • Moederschap
  • Oorlog
  • Ons (Indisch) koloniaal verleden
  • Het vertellen van verhalen d.m.v. beeldtaal
  • Multiculturalisme
  • Religie en spiritualiteit
  • Symbolisme
  • Portretkunst en individualiteit
  • Kunst

Er kan samengewerkt worden met andere musea in de regio maar ook zeker met Het Museon in Den Haag. De serie Terugblik op de ‘Jappentijd’ is begin 2016 aan hen geschonken, in grote dank aanvaard en inmiddels mooi gecatalogiseerd binnen hun website opgenomen.

Verder ben ik (Maaike Vonk) voornemens mij in te zetten om de serie Terugblik op de ‘Jappentijd’ in Japan tentoongesteld te krijgen en het gelijknamige boek in het Japans uit te geven, grootste wens van Trees Ruijs. Dit in samenwerking met het Museon en Wbooks. Mocht dit plan ooit slagen, dan is in de toekomst te verwachten, dat Japanners die tot op heden geen juiste voorlichting krijgen over hun oorlogsverleden, zich zullen melden voor Het Trees Ruijs Huijs, mits hieraan genoeg kenbaarheid wordt gegeven via de media, Het Museon en het VVV.

Het boek dat Trees Ruijs schreef, Het uitgeleende kind, kan gebruikt worden op scholen voor kinderen vanaf 11 jaar, om ze kennis bij te brengen van ons koloniaal verleden. Er zouden hieromtrent excursies kunnen worden georganiseerd voor schoolklassen.

Ook het geven van lezingen die aansluiten op het gedachtengoed van Trees Ruijs, behoort tot de mogelijkheden. De nog op te richten stichting heeft de wens een vrijwilligersorganisatie op te richten met mensen uit de directe omgeving, om het museum te runnen.